MTB-kodeks

 

HMIF Mountainbike bestræber sig på at passe på skovene og miljøet omkring os, og vise hensyn overfor skovens andre gæster. hmiflogo_negativ_med_rod

Alle medlemmer forpligter sig til at følge nedenstående retningslinjer:

 1.  Tag altid hensyn til gående, ryttere og skovens mange dyr.

 2.  Giv lyd i god tid og kør langsomt forbi i god afstand. Send gerne i forbifarten et venligt smil og en hilsen – det gavner sportens image hver gang.

 3.  Ringklokke anbefales på alle cykler.

 4.  Undgå at skræmme vildt op.

 5.  Kør kun på befæstede stier, dvs. aldrig på dyreveksler eller skovrydningsspor.

 6.  Kør ikke på kortlagte og navngivne fortidsminder (høje, grave, hulveje, sten- og jorddiger ol.)

 7.  Sørg for at overholde lokal skiltning om forbud fra skovejeren eller Skov- og naturstyrelsen.

 8.  Undgå at køre hvor der er tydelige mærker efter slid. Find nogle nye stier eller helt andre skovområder.

 9.  Tag altid dit affald med hjem.

10. De foranliggende ryttere advarer i god tid hvis der opstår forhindringer forude (fx hul, biler, gående osv.).