• Forside
  • Regler for cykling i de danske skove

Regler for cykling i de danske skove

Reglerne for cykling i de danske skove er fastsat i naturbeskyttelsesloven.
Ifølge loven må du gerne må cykle på skovveje og skovstier, der er menneskeskabte, og som fremtræder egnede til cykling med en almindelig cykel
(i private skove dog kun fra klokken seks om morgenen til solnedgang).

MTB_ikke_rute_skilt

Du må ikke cykle, hverken på en almindelig cykel eller på MTB, i skovbunden, på dyreveksler, i klitter eller på stendiger og lignende.
Du må altså ikke lave dine egne MTB-spor i skoven.

I statskovene må du gerne cykle på de afmærkede MTB-spor i skovbunden. Det skyldes, at vi i Naturstyrelsen har valgt at benytte en bestemmelse om, at ejeren kan give skovgæster lov til mere, end hvad der er fastsat i de generelle lovbestemmelser.

Husk, at færdselsloven også gælder i skoven! Det vil bl.a. sige, at din hastighed altid skal afpasses efter forholdene med særligt hensyn til andres sikkerhed.
Den almindelige højrevigepligt gælder også.
Omvendt så gælder færdselsloven også gående på veje og stier i naturen – du skal næsten i alle tilfælde gå i venstre side af færdselsretningen, ligesom man ikke må være til ulempe for kørende på stien eller vejen.